HUNEDOARA
COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ”TRAIAN LALESCU”
HUNEDOARA

CNI

”TRAIAN LALESCU”
Prezentarea și istoricul CNI

Conducerea colegiului

Director: profesor de fizică Dorina Tănasă

Director adjunct: profesor de biologie Dalia Molnar

Cadrul juridic şi instituţional

Colegiul Naţional de Informatică ”Traian Lalescu” Hunedoara este instituţie de învăţământ preuniversitar de stat, care funcţionează în baza Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (O.M.E.N. nr. 5115/2014), a Regulamentului de ordine interioară, a altor acte normative.

Conducerea este asigurată de director şi un director adjunct, conform legislaţiei în vigoare. Aceştia sunt sprijiniţi de o echipă managerială, conform organigramei  instituţiei.

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara, prin rezultatele obţinute de elevii săi, se află în topul celor mai bune cinci licee din judeţul Hunedoara. Colegiul a obţinut rezultate bune şi foarte bune, atât la concursurile şi olimpiadele şcolare, cât şi la examenele naţionale de sfârşit de ciclu (Evaluare Naţională și Bacalaureat).

Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu” Hunedoara este pe lista Centrelor de excelenţă la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, centre care pregătesc elevii exclusiv pentru performanţă.

Scurt istoric al colegiului

La 1 septembrie 1997, prin desprinderea de la Grupul Școlar Industrial Metalurgic, ia ființă Liceul de Informatică Hunedoara. Vecinătatea sediilor, scopul și interesele comune ale personalului din cele două unități școlare, Școala Generală nr. 4 și Liceul de Informatică, au determinat fuziunea  celor două școli, la 1 septembrie 1998, cu titulatura de Colegiul Național de Informatică ”Traian Lalescu ” Hunedoara, având ca director pe prof. Maria Gheorghe, iar director adjunct pe prof. Axente Hîcă. Următoarele echipe managerială au fost alcătuite din prof. Maria Gheorghe (director) și prof. Dalia Molnar (director adjunct), prof. Dorina Tănasă (director) și prof. Magdalena Voinia (director adjunct). Începând cu 1 septembrie 2015, echipa managerială este alcătuită din prof. Dorina Tănasă (director) și prof. pt. înv. primar Adina Toma (director adjunct).

Anul înfiinţării unităţii: 1952. Colegiul nostru a funcționat ca Şcoală Elementară de 7 ani, având două clădiri - una pentru cursuri, alta pentru internat. La baza înfiinţării acestui edificiu de învăţământ au stat interesele economice şi sociale ale păturilor sociale existente la acea vreme. Puternica industrializare a zonei municipiului Hunedoara necesita pregătirea teoretică şi practică a tineretului pentru acoperirea nevoilor economice cu forţă calificată de muncă. Din septembrie 1953, până în septembrie 1964, îşi desfăşoară activitatea Școala Medie Mixtă Hunedoara. Din  anul 1964, funcționează ca Școala Generală nr. 4 Hunedoara. Chiar de la început, în școală au funcționat clase I-VIII,  între anii 1969-1977, clasele a IX-a și a X-a, iar din 1979 și clasele I-VIII de la Secția de Muzică și Arte Plastice.